ASOCIAŢIA PURTĂTORILOR DE STOMĂ CUTANATĂ

CONVOCATOR

Consiliul Director, prin dl. Cristian Dobre, în calitate de Vicepreşedinte, convoacă adunarea generală extraordinară a membrilor asociaţiei  pentru data de 27 Februarie 2020, ora 12, ce va avea loc la adresa str. Valter Mărăcineanu, nr. 1- 3, intrarea 4, etaj 4, sector 1, Bucureşti – sala de şedinţe

Ordinea de zi:

  1. Alegerea unui nou Preşedinte al Consiliului de director;
  2. Schimbarea sediului asociaţiei;
  3. Probleme diverse.

RUGĂM TOŢI MEMBRII ACTIVI SĂ FIE PREZENŢI LA ADUNAREA GENERALĂ PENTRU BINELE ASOCIAŢIEI NOASTRE.

Vicepreşedinte,

Cristian Dobre

 

Bucureşti,

17.02.2020