Drepturi si indatoriri ale membrilor

 1. Poate fi membru al asociatiei oricine este purtator de stoma, a fost purtator al unei stome, precum si cei care, in mod inevitabil, vor avea in viitor o stoma sau care ingrijesc bolnavi cu stoma cutanata.
 2. Membrii „asociati” sunt persoane sau personalitati preocupate de problemele asociatiei si sprijina sau sponsorizeaza activitatile acesteia.
 3. Primirea ca membru al asociatiei se face individual, pe baza liberului consimtamint. Calitatea se dobindeste pe baza unei adeziuni formulata verbal/in scris, achitarea cotizatiei de membru, primind un carnet de membru. membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:

  a) sa beneficieze de tratament medical specializat;
  b) obtinerea echipamentelor pentru cei aflati in imposibilitatea de a le procura;
  c) in cazuri deosebite, sa primeasca ajutoare materiale si/sau financiare;
  d) sa aleaga si sa fie ales in organele de conducere ale asociatiei;
  e) sa ceara participarea sa la analizele ce se refera la activitatea organelor de conducere ale asociatiei;
  f) sa ia parte la luarea deciziilor de interes general al purtatorilor de stoma.

Membrii sai au indatorirea sa propage telurile asociatiei si sa lupte pentru indeplinirea scopurilor si obiectivelor stabilite, astfel:

a) sa cunoasca si sa respecte Statutul asociatiei;
b) sa aiba preocupari compatibile cu calitatea de membru al asociatiei;
c) sa participe la actiunile initiate de asociatie;
d) sa achite cotizatia de membru, care va fi folosita pentru functionarea asociatiei (chirie, intretinere, telefon etc.);
e) sa actioneze in vederea realizarii efective a hotaririlor si deciziilor luate de organele de conducere ale asociatiei;
f) in limita posibilitatilor, sa sponsorizeze sau sa faca donatii financiar-materiale, necesare realizarii scopurilor propuse.